Gjelder for motorvogn, unntatt motorsykkel, som har tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. og som ikke har flere enn 8 passasjerplasser i tillegg til førerplass (jfr dog overgangsbestemmelser i § 44 nr 7,pkt a og b)

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern