Det er et mål å øke sikkerheten i trafikken og bevare mobiliteten for eldre. Bilen gir mulighet til et aktivt pensjonistliv og frihet til selv å bestemme når og hvor man vil reise uavhengig av andre mennesker.

Statens Vegvesen har i samarbeid med en rekke instanser utviklet er kurstilbud med sikte på trygg framkommelighet for eldre. Alfa Trafikkskole er eneste trafikkskole som tilbyr opp-friskningskurs på ytre-nordmøre. Nedre aldergrense er 60 år.

Erfaring viser at kursdeltagere ønsker å vite mer om blant annet: vikeplikt, rundkjøring, lyskryss, motorvei, lys og lysbruk etc. Kursene har en trivelig atomsfære, og du kan selv be en av våre instruktører om å ta opp spesielle regler eller situasjoner du kjenner fra lokalmiljøet.

Husk: Det er ingen ny førerprøve, og ingen mister førerkortet!

Bjørn E. Hultgreen og Sigurd Marcelius ved Alfa er spesialutdannet på dette feltet, og er lærere ved disse kursene på ytre Nordmøre. Kursholder er Folkeuniversitetet i samarbeid med Statens Vegvesen og nevnte lærere.

Mer informasjon om "Bilfører 65+" finner du hos initativtaker Statens vegvesen, Folkeuniversitetet og hos Alfa Trafikkskole.

 

NYE REGLER FRA 19 JANUAR 2013.

Krav om legeundersøkelse utsette fra 70 til fylte 75 år

Fra 19 januar 2013 blir ditt 100 årsførerkort gyldig til du fyller 75 år uten at du behøver å ha med legeattest. Ønsker du å fortsette kjøringen etter fylte 75 år , må du innhente ny helseattest og få utstedt nytt førerkort for så lang tid som helseattesten sier.

Husk likevel at ingen må føre motorvogn ved kortvarig sykdom eller helsesvekkelse, eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid ( 6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene.

Overgangsregler:

Har du den 19 januar 2013 "liten" legeattest med utløpsdato etter at du fyller eller har fylt 75 år , kan du bruke ditt gamle førerkort inntil legeattestens utløpsdato. Ønsker du å fortsette kjøringen deretter,må ny helseattest anskaffes og nytt førerkort utstedes på samme måte som nevnt ovenfor.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern