Førerkort klasse B gir i utgangspunktet rettighet til å kjøre bil inntil 3500 kg og

  • Tilhenger inntil 750 kg eller
  • Tilhenger over 750 kg dersom bil og tilhenger ikke overstiger 3500 kg.

For å kjøre større tilhenger kreves opplæring. Du kan velge mellom kl. B96 eller BE. Kravet til opplæring er det samme, forskjellen er at kl. BE krever praktisk førerprøve med sensor. For å få B96 er det nok at opplæringen er gjennomført og registrert hos Statens vegvesen.

Trinn 1 er erverv av førerkort klasse B.

Trinn 2 er teknisk kjøre- og kjøretøybehandling.
Du må først vise at du behersker å kjøre med tilhenger rent teknisk, dvs at du må være i stand til å koble hengeren til og fra, være i stand til å rygge og å snu. Du må ha en obligatorisk veiledningstime på trinn 2 for å kunne gå videre.

Trinn 3 er kjøring i trafikk.
Du må vise at du er i stand til å kjøre med tilhenger i ulik trafikk, og vise at du bl.a. klarer å planlegge slik at du ikke blir til hinder og klarer å oppnå god flyt og lav risiko. Du må ha en obligatorisk veiledningstime på trinn 3 for å kunne gå videre.

Trinn 4 består av

  • Sikkerhetskurs på vei, 3 timer
  • Kurs i sikring og merking av last for klasse BE, D1E, DE og T er obligatorisk for alle som skal
  • ha førerrett i klasse BE. Førerkort klasse C1 eller C gir fritak fra dette kurset.

Etter å ha gjennomgått ovennevnte opplæring oppnås førerrett i klasse B med kode 96. Det gir rett til å kjøre bil og tilhenger inntil 4250 kg samlet.

Dersom det er ønskelig å kjøre med større tilhenger må det avlegges førerprøve. Det er ikke krav om mer opplæring. Avlagt førerprøve klasse BE gir førerrett for bil inntil 3500 kg og tilhenger inntil 3500 kg.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern