Nye regler for alle som skal øvelseskjøre. 1. juli 2003 ble det obligatorisk med et trafikalt grunnkurs før man får lov til å øvelseskjøre enten privat eller ved kjøreskole. Hovedpoenget med kurset er å ansvarliggjøre bilførerne på et tidlig tidspunkt.

Den nye ordningen innebærer at allesom skal øvelseskjøre, må ha fullført et trafikalt grunnkurs ved en kjøreskole før øvingskjøring kan starte. Vedkommende må også ha fylt 15 år før trafikalt grunnkurs kan påbegynnes.

Bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde må medbringes under øvingskjøring.

Gjennom trafikalt grunnkurs settes fokus på holdning og forståelse, der begge deler er viktig for å bli en trygg sjåfør. Kurset skal gi elevene en grunnleggende forståelse for trafikksystemet og for risiko i trafikken. Det forventes at førerkortkandidatene nå får mer ut av den ordinære opplæringen for å få førerkort. Det trafikale grunnkurset bedrer både føreropplæringen og trafikksikkerheten generelt på sikt.

Kurset er på 14 timer, og i tillegg kommer 3 timer mørkekjøring.

Les mer hos Statens Vegvesen

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern